Embajada en Reino de Bélgica

Verkiezingen 2017

Op 22 oktober 2017 worden de Nationale Verkiezingen in de Republiek Argentië gehouden.
De helft van de zetels van het Huis van Afgevaardigden en een derde van de zetels in de Senaat zullen worden gekozen. 

Eveneens kan er worden gestemd in de verschillende Argentijnse vertegenwoordigingen in het buitenland. Maar in tegenstelling tot de norm die van kracht is voor Argentijnse burgers wonend op het Argentijnse grondgebied – die de verplichting hebben om te gaan stemmen – kunnen Argentijnse burgers die woonachtig zijn in het buitenland zelf de keuze maken of ze gaan stemmen of niet. Diegenen echter die geen adresverandering hebben doorgevoerd, moeten alsnog officieel rechtvaardigen waarom ze niet gaan stemmen.       

Argentijnse burgers in het buitenland kiezen bij de nationale verkiezingen voor de kandidaten (afgevaardigden en senatoren) in het kiesdistrict waar ze voor het laatst hebben gewoond in Argentinië, door middel van een ander stembiljet dan gebruikelijk bij de verkiezingen op het nationale grondgebied.

In de loop van het jaar zal de Ambassade verdere informatie verstrekken met betrekking tot de verkiezingen.